کنسرت مورد نظر فعال نمی باشد
کنسرت سانس جایگاه نوع صندلی ردیف شماره صندلی قیمت بلیت

اگر بلیت را برای فرد دیگری تهیه مینمایید، مشخصات ایشان را وارد کنید.

* نام
* نام خانوادگی
* تلفن همراه
* کد ملی
ایمیل
* تصویر امنیتی

در صورت ناخوانا بودن روی تصویر کلیک کنید.

کد تخفیف
روش پرداخت
بانک